• 0 credits
 • 6 daagse opleiding
  Startdatum: 2 feburari 2023
  Dagprogramma: zie uurrooster    
 • Aantal opleidingsuren: 42h
 • Kortrijk

Doelpubliek

De opleiding is gericht op alle hulpverleners die actief zijn binnen de dringende geneeskundige/hulpverlening: ambulanciers met badge 112 (, spoed/IZ verpleegkundigen, MUG verpleegkundigen, artsen en arts in opleiding.  

Indien u niet voldoet aan onderstaande voorwaarden kan mits een positieve intake gesprek alsnog een plaats worden voorzien.  

Meer info

Met deze specifieke opleiding waarin zowel theorie als praktijk aan bod komen ligt de focus op het prehospitaalgebeuren. Hiermee willen we je als hulpverlener een goede basis aan competenties meegeven zodat je   op correcte wijze traumapatiënten maar evenzeer patiënten met pulmonale/cardiale klachtenkan benaderenen gericht handelt nadien.  

De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met experten uit het werkveld. Door het simuleren van waarheidsgetrouwe gebeurtenissen uit het werkveld krijg je de mogelijkheid om in een veilige context te oefenen. Het simulatieonderwijs maakt een integratie van Crisis Resource Management en Human Factors/Non Technical Skills mogelijk. Dit houdt in dat we ons niet enkel focussen op het aanleren van technische vaardigheden, maar dieper in gaan op organiseren, coördineren, leiderschap en teamwerk. Dit zijn belangrijke eigenschappen die de professionele identiteit van iedere deelnemer versterkt. 

Alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen of mensen met een professionele activiteit binnen de acute zorg. Zij zijn verbonden aan zorginstellingen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.

De opleiding wil zich voornamelijk toespitsen op hands-on en praktijkgerichte verdieping onderbouwd vanuit een theoretische verdieping. Deelnemers krijgen tevens ook de kans om een ILS en EPILS certificaat te behalen binnen deze opleiding. 

Ambulanciers hebben recht op bijscholingsuren permanente vorming voor het volgen van de praktijkdag rond incident en crisismanagement.

 


Programma

 

 • Donderdag 02/02/2023 - European Pediatric Immediate Life Support Course
- Herkennen van het kritisch zieke kind  
- ABC skills training sessie 1 
- ABC skills training sessie 2 
- ABCDE scenario sessie 1 
- ABCDE scenario sessie 2 
- BLS en FBAO 
- Station AED 

 • Dinsdag 14/02/2023 - Inleiding majeur trauma

- ABDCDE principe 
- Basisprincipes opvang en benadering traumapatiënt 
- Primairy, secundairyen tertiary survey 
- Beeldvorming 
- Behandelingmassievebloeding 
- ABC behandeling 
- (I)mmobilisatie/ technische en tactische hulpverlening. 

 • Dinsdag 07/03/2023 - Immediate Life Support Course
- Skillstation 1: Hight Qualty Chest compressions & defibrillation 
- Luchtwegmanagement + ETCO2 
- Targeted training Intra-osseuze toegangsweg – ritme herkenning 
- Lecture the ALS Algorithm incl. Non – Technical Skills 
- Skillstation 4 Basic Life support - Non – Technical Skills – manueel defib. 
- ShockbableRythm 
- NonShockbableRythm 
- Decision Making 
- Post Recuscitation Care 

 • Donderdag 16/03/2023 - Praktijkdag trauma

- Workshop1: Majeur trauma (éénvoudig), Surgicalairway 
- Workshop 2: Majeur trauma (complex), Thoracostomie, Thoraxdrain 
- Workshop 3: Majeur trauma (relevante voorgeschiedenis), Pelvic binder, Tourniquet 
- Workshop 4: Inhospitaal opvang 
- Workshop 5: Zwanger majeur trauma, Intra osseuse therapie, EZIO botboor 
 
 • Zaterdag 29/04/2023 - Incident en crisismanagement praktijkdag
- Taak eerste MUG ter plaatse 
- Pré-triage en triage 
- Organisatie VMP 
- Regulatie 
- Ziekenhuis noodplan 
- CPOP’s 
- Terreinoefening+debriefing 

 • Dinsdag 02/05/2023 - Prehospitaalzorg en klinisch redeneren
- Masscasualty 
- Bevalling prehospitaal, opvang van de pasgeborene 
- Klinsch rederen 


Wegens het interactieve karakter van deze vorming worden maximum 16 personen toegelaten.  


Wens je in te schrijven?

 

 • vul onderstaand inschrijvingsformulier in en geef bij 'opmerkingen' aan waar je tewerkgesteld bent

 • gelieve je erkenning 112 badge via mail door te sturen naar dieter.maes@vives.be