• Startdatum: 8 mei 2023
    Lesplanning: zie uurrooster
  • Aantal opleidingsuren: 40h
  • Roeselare

Doelpubliek

De opleiding is gericht op verpleegkundigen die zich verder wensen te bekwamen in de stomazorg.

Na het succesvol afronden van de opleiding behaal je een attest van deelname "Referentieverpleegkundige stomatherapie".

Meer info

De opleiding behandelt anatomie, fysiologie en pathologie van de huid en stomata. Hierbij wordt stilgestaan bij zowel stomata van de darmen als urinestomata. Zowel de pre- als postoperatieve zorg, complicaties en problemen als produktenkennis worden besproken. Ook de psychologie van de zorgvrager met stomaproblematiek komt aan bod. Er wordt frequent gewerkt met casuïstiek.

De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met experten uit het werkveld. De inhoud van het programma wordt jaarlijks geëvalueerd, geactualiseerd en bijgestuurd waar dit nodig blijkt. Hierbij worden ook de bevindingen van de cursisten mee in beschouwing genomen.

Alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen of mensen met een professionele activiteit binnen de stomatherapie. Zij zijn verbonden aan zorginstellingen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.

Inschrijven

Bedrijfsinfo