• 0 credits
 • Startdatum: vrijdag 13 januari 2023
  telkens van 09.00 u. - 16.30 u.

  Dagprogramma: zie uurrooster

  36 vormingsuren, 1 examendag
  7 uren stage
 • Kortrijk

Doelpubliek

De opleiding is gericht op vroedvrouwen die een bijzondere  interesse hebben in de zorg voor zwangere diabetici en vrouwen met zwangerschapsdiabetes.

Na het succesvol afronden van de opleiding behaal je het getuigschrift van permanente vorming "Referentievroedvrouw diabetes".

Meer info

De kennis bij zorgverleners over de specifieke zorg voor zwangere diabetici en zwangere vrouwen die aan zwangerschapsdiabetes lijden blijkt in de praktijk vaak onvoldoende. Deze opleiding komt tegemoet aan deze nood. Ze richt zich specifiek tot de vroedvrouwen die deze zwangere vrouwen begeleiden tijdens de zwangerschap, de arbeid, de bevalling en het vroege postpartum. Er wordt stilgestaan bij fysiologie en pathologie, complicaties en behandeling. Daarnaast komen ook voedingsadvies en begeleiding van de zwangere aan bod. Verder wordt ook aandacht besteed aan neonatologie en lactatiebegeleiding. Hierbij wordt aan de slag gegaan met casuïstiek.

De toetsing gebeurt aan de hand van een paper en een examen.

De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met experten uit het werkveld. De inhoud van het programma wordt jaarlijks geëvalueerd, geactualiseerd en bijgestuurd waar dit nodig blijkt. Hierbij worden ook de bevindingen van de cursisten mee in beschouwing genomen.

Alle docenten zijn artsen, vroedvrouwen of mensen met een professionele activiteit binnen de zorg voor zwangeren met een diabetesproblematiek. Zij zijn verbonden aan zorginstellingen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.

 

INHOUD

 • fysiologie, pathologie en erfelijkheid
 • preconceptionele zorg
 • behandeling
 • begeleiding van de zwangere met diabetes
 • voedingsadvies
 • complicaties
 • neonatologie
 • lactatiebegeleiding
 • praktijk
 • casuïstiek