• maandag | dinsdag 8.30u. - 17.00u.
    Startdatum: 10 oktober 2022
             (Lesprogramma: zie uurrooster)
  • Aantal opleidingsuren: 45h
  • Brugge

Doelpubliek


De opleiding is gericht op verpleegkundigen die zich wensen te specialiseren in de zorg voor en de begeleiding van patiënten met pijn.

Meer info

 

De aanpak van pijn wordt vanuit een multidisciplinair perspectief bekeken.
Hierbij is er zowel aandacht voor het verpleegkundige luik van de zorg als voor de medische behandeling van pijn. De begeleiding van de pijnpatiënt vereist naast kennis van verpleegkundige procedures en handelingen ook inzicht in de anatomie en fysiologie van pijn en in de verschillende behandelings - mogelijkheden.

Daarnaast komen de gezond - heidsmedewerkers uit andere disciplines die betrokken zijn bij het pijnbeleid aan bod. Pijn komt voor binnen verschillende leeftijdsgroepen, kan gekoppeld zijn aan specifieke pathologieën en behandelingen (bv. wondzorg) of voorkomen in het palliatieve stadium.
Elk van deze items wordt tijdens de opleiding van naderbij bekeken. De opleiding sluit nauw aan bij de praktijk. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met experten uit het werkveld. 
Bijna alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen of mensen met een professionele activiteit binnen de zorg voor de pijnpatiënt. Zij zijn verbonden aan universitaire of algemene ziekenhuizen, expertisecentra of beroepsverenigingen. 


Deze opleiding gaat door op:
10-11 oktober 2022
14-15 november 2022
12-13 december 2022

De opleiding is erkend in het kader van Vlaams opleidingsverlof 

 

Inhoudelijke informatie
Peter Bouckhout
Campuscoördinator navorming VVK Brugge
peter.bouckhout@vives.be
050 30 51 96