• 0 credits
  • 7 september 2022 tot
    en met 9 september 2022
  • Kortrijk

Doelpubliek

De vorming is gericht op professionals in de gezondheidszorg die simulatoren en simulatie-omgeving willen betrekken in hun onderwijs.

Meer info

De cursus is een mix van theorie en praktijkgerichte hands-on ervaringen. Zo wordt stilgestaan bij de simulatiesetting, het faciliteren en debriefing (PEARLS: Promoting Excellence andReflective Learning in Simulation), CRM (Crisis Resource Management), hoe je best vragen kan stellen, communicatieve aandachtspunten en human error & mentalmodels. 


Deelnemers worden ondergedompeld in wisselende rollen tijdens scenario’s. De debriefingtechniek wordt geoefend aan de hand van videofragmenten en een eigen scenario wordt ontwikkeld, doorlopen en gedebrieft. 


Het doel is om naast de simulatietraining de deelnemers door middel van debriefing een uniek inzicht te bieden om de patiëntveiligheid te optimaliseren. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van de CRM principes en cognitieve redeneerhulpen (ABCDE, EWS en SBAR). 


De inhoud en gebruikte scenario's worden afgestemd op de samenstelling van de groep deelnemers. 

 

De cursus is voorzien van 7 september 2022 tot en met 9 september 2022..
De eerste en tweede dag zijn gepland van 9u tot 18u. De laatste dag van de cursus loopt van 9u tot 16u00.

  

Voor inhoudelijke vragen kan je steeds terecht bij Christof Patyn (coördinator Simlab). Telefonisch bereikbaar via 0478 28 35 92 of via e-mail: christof.patyn@vives.be.