• 0 credits
  • maandag 16 mei 2022
    10.45 u. - 12.45 u.
  • Aantal opleidingsuren: 2h
  • Kortrijk

Doelpubliek

Deze online vorming is gericht op verpleegkundigen die tewerkgesteld zijn of affiniteit hebben met kritieke diensten of met een bijzondere interesse in wondzorg.

Meer info

In deze uiteenzetting zal worden ingegaan op hoe compressie therapie werkt. Ook enkele aandachtspunten voor het bekomen van effectieve compressie therapie komen aan bod.