• 0 credits
  • maandag 16 mei 2022
    13.45 u. - 15.45 u.
  • Aantal opleidingsuren: 2h
  • Kortrijk

Doelpubliek

Deze online vorming is gericht op verpleegkundigen die tewerkgesteld zijn of affiniteit hebben met kritieke diensten of met een bijzondere interesse in wondzorg.

Meer info

Op een spoedgevallendienst zal de patiënt zich met het probleem aanmelden dat zijn zakje regelmatig lost, niet meer kleef en/of als gevolg irritatie/wonden heeft.  Op intensieve zorgen zijn moeilijke applicaties of stoma plaatsing in urgentie.

De bedoeling is theoretische inzichten mee te geven over de problematiek zoals MASD en PMARSI.  Daarnaast toont de literatuur aan dat 90% van de problematiek op te lossen is door correcte basiszorg en aangepast materiaal, deze basisprincipes zullen opgelijst worden. Wondzorg in de stomazorg zal ook uitgebreid besproken worden om de problemen te kunnen oplossen als die zich mochten voordoen aan de hand van een gemakkelijk stappenplan en preventie om nieuwe problemen te voorkomen.