• 20 credits
 • Startdatum: 23 september 2021 
  De lessen vinden plaats op donderdag van 8.30u. tot 17.30u.
  Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. 

 • Kortrijk

Doelpubliek

De opleiding is gericht op bachelors in de verpleegkunde die op een intensieve zorgafdeling (wensen te) werken.

Na het succesvol afronden van de opleiding behaal je een getuigschrift van postgraduaat.

Meer info

 

NIEUW  2021 - 2021: PG intensieve zorg


Van de verpleegkundigen die werkzaam zijn op intensieve zorg wordt verwacht dat zij in staat zijn levensbedreigende en orgaanbedreigende situaties tijdig op te merken en hierop doelmatig te reageren Een combinatie van wendbare kennis en vaardigheden laten de IZ verpleegkundigen toe om hoog kwalitatieve holistische zorg te verlenen op een effectieve en efficiënte wijze


Inhoud: 

De opleiding omvat in totaal 20 studiepunten. 
Theoretisch onderwijs wordt aangeboden op vaste lesdagen onder vorm van contactonderwijs.

 

Het curriculum wordt opgebouwd uit onderstaande opleidingsonderdelen:   
- Biomedische en verpleegkundige wetenschappen1: cardiologie en nefrologie (5stp)  
- Biomedische en verpleegkundige wetenschappen2: respiratie en neurologie (5stp)  
- Specifieke zorgdomeinen spoedgevallenzorg en intensieve zorg (5stp)  
- Keuze opleidingsonderdeel (5stp) (1 kiezen)

 • Specifieke zorgbehoeften: intensieve zorg
 • Specifieke zorgbehoeften: NICU
 • Specifieke zorgbehoeften: cardiologie
 • Wondzorg kritieke diensten

Inhoudelijk concentreert de opleiding zich zowel op medische, verpleegkundige als technische kennis en vaardigheden binnen een context van intensieve zorgen.  
De focus ligt op complexe en/of acute situaties. De opleiding biedt een stevige theoretische basis afgewisseld met een belangrijke focus op praktische toepassing.   

  

De opleiding steunt op 4 peilers: 

 • Praktijk- en werkveldgerichtheid: kennis, inzicht en toepassing van verpleegkundige procedures eigen aan de medisch-technische diensten spoedgevallen en intensieve zorgen 
 • Kennis en inzicht van veel voorkomende pathologieën eigen aan de medisch-technische diensten spoedgevallen en intensieve zorgen  
 • Met aandacht voor de relationele en zorgethische aspecten in de benadering van de zorgontvanger en zijn omgeving  
 •  Flexibiliteit: traject op maat van de student en af te werken op eigen tempo  

 

Didactische aanpak: 

Het klassikaal onderwijs vindt plaats op vaste dag(en) en wordt op voorhand duidelijk gecommuniceerd. Dit impliceert dat je op een actieve manier de leerstof verwerkt. Er wordt ondersteuning aangeboden door gerichte opdrachten zoals: oefeningen, zelfstudie van leerstofpakketten, e-learning,.... Daarnaast probeert deze opleiding de kloof tussen theorie en praktijk zo klein mogelijk te houden. 

Dit realiseren we door: 

 • in te zetten op casuïstiek 
 • praktijklessen-workshops te organiseren waar specifieke handelingen worden ingeoefend, context en settings worden nagebootst 
 • er wordt ook gebruik gemaakt van het simulatiecentrum om zo in een veilige omgeving diverse scenario’s te kunnen doorlopen en dit in samenwerking met verpleegkundigen uit het werkveld. 

Als student zal het mogelijk zijn om één opleidingsonderdeel vanop afstand (digitaal) te kunnen studeren. 

 

Kostprijs:  

Volledig programma: 1450 euro   

De opleiding is erkend in het kader van Vlaams opleidingsverlof en komt in aanmerking voor het gebruik van de KMO-portefeuille.  

 

Meer informatie  

Dieter Maes 
programmacoördinator Kortrijk 
tel. 056 26 41 10  
dieter.maes@vives.be  

   

Annelies De Langhe 
studiegebiedcoördinator navorming 
annelies.delanghe@vives.be  

 

Aandacht:

Vanuit dit programma is het mogelijk om in te stappen de vervolgopleiding waarbij je een bijzondere beroepstitel “verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg” kan aanvragen.


Programma

Biomedische en verpleegkundige wetenschappen 2: respiratie en neurologie

5 credits

Biomedische en verpleegkundige wetenschappen 1: cardiologie en nefrologie

5 credits

Specifieke zorgdomeinen: spoedgevallen en intensieve zorg

5 credits

Keuzevak: specifieke zorgbehoeften: intensieve zorg

 credits

Keuzevak: specifieke zorgbehoeften NICU

 credits

Keuzevak: specifieke zorgbehoeften: cardiologie

 credits

Keuzevak: wondzorg kritieke diensten

 credits

Inschrijven

Bedrijfsinfo