• 60 credits
  • Startdatum: 7 oktober 2021
    De lessen gaan telkens om de 2 weken door op donderdag en vrijdag. 

    Op deze manier wisselen lesweken zich af met weken zonder les. In de schoolvakanties worden geen lessen georganiseerd.
  • Kortrijk

Doelpubliek

Verpleegkundigen die zich wensen te specialiseren in de oncologische zorg. 

Meer info

 

Als oncologisch verpleegkundige vervul je een gespecialiseerde en coördinerende rol tegenover patiënten, hun onmiddellijke omgeving, andere zorgverleners, het multidisciplinaire team en zorgorganisaties. Door een vakoverschrijdende expertise in oncologische zorg en een continue professionele ontwikkeling, neem je het voortouw in de verdere uitbouw van de verpleegkundige oncologische zorg. 

Ook van overheidswege wordt deze noodzaak aan gespecialiseerde zorg onderkend binnen de oncologische zorgprogramma’s (KB 21/03/03). De bijzondere specialisatie voor verpleegkundigen wordt erkend onder de vorm van een bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie (KB 27/09/06). 

De docenten zijn artsen – specialisten of verpleegkundigen die werken op een oncologische afdeling verbonden aan algemene of universitaire ziekenhuizen. 

Dit postgraduaat bestaat uit 20 of 60 studiepunten gespreid:
- Om de bijzondere beroepstitel ‘verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie’ te behalen moet je de 60 studiepunten volgen. Deze 60 studiepunten is een combinatie van theorie en stage 
(totaal van 450 uur)
 binnen een oncologische setting. 
- Wens je echter als verpleegkundige je enkel te specialiseren binnen de oncologie dan kan je ook kiezen voor 20 studiepunten oncologie.  

Certificering
Slaag je voor de 20 studiepunten dan ontvang je een getuigschrift 'Postgraduaat oncologie'. Slaag je voor de 60 studiepunten dan ontvang je het getuigschrift ‘Postgraduaat oncologie – bijzondere beroepstitel’ en voldoe je aan de eisen voor het aanvragen van deze bijzondere beroepstitel. 

Wie afzonderlijke lesdagen volgt, krijgt een aanwezigheidsattest. 

Prijs
Postgraduaat oncologie (20 SP): €1450
Postgraduaat oncologie - bijzondere beroepstitel (60 SP): €2150

Lesdata
Postgraduaat oncologie (20 SP)
7, 8, 21 en 22 oktober 2021
18, 19, 25 en 26 november 2021
2, 3, 16 en 17 december 2021
20 en 21 januari 2022
3, 4, 24 en 25 februari 2022
17 en 18 maart 2022
22 april 2022
16 juni 2022

Postgraduaat oncologie (60 SP)
alle voorgaande lesdata, aangevuld met volgende momenten

1 april 2022
3 en 10 juni 2022

 

 

Programma

Oncologie - 60 SP

Beroepspraktijk oncologie 1

10 credits
Bekijk ECTS-fiche

Beroepspraktijk oncologie 3

10 credits
Bekijk ECTS-fiche

Beroepspraktijk oncologie 2

10 credits
Bekijk ECTS-fiche

Capita selecta

5 credits
Bekijk ECTS-fiche

Zorg voor veerkracht van de zorgverlener

5 credits
Bekijk ECTS-fiche

Oncologie - 20 SP

Oncologische basiswetenschappen

5 credits
Bekijk ECTS-fiche

Begeleiding in de oncologie

5 credits
Bekijk ECTS-fiche

Symptoommanagement

5 credits
Bekijk ECTS-fiche

Solide tumoren

5 credits
Bekijk ECTS-fiche

Inschrijven

Bedrijfsinfo