• 60 credits
 • Startdatum: 5 oktober 2020

  De lessen vinden plaats op maandag en dinsdag van 8.30 u. tot 17 u.
  Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen.  
 • Brugge

Doelpubliek

De opleiding is gericht op bachelors in de verpleegkunde die zich wensen te specialiseren in de pediatrische/neonatologische zorg.

Na het succesvol afronden van de opleiding behaal je het postgraduaatsgetuigschrift "Pedatrie/neonatologie". Op basis van dit getuigschrift kunnen verpleegkundigen de bijzondere beroepstitel van “verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie/neonatologie” bekomen.

We bieden een PG Pediatrie aan van 20 SP en 60 SP

 

Meer info

Het postgraduaat met 20 SP behandelt 4 grote thema’s: (elk OPO omvat 5 SP)
Inschrijvingsgeld : € 1450

 • Bijzondere neonatale zorg (NICU)
 • PICU en kind op spoed
 • Psycho-sociale zorg bij kinderen
 • Langdurige zorg op maat bij kinderen
Indien je de 60 SP wenst te volgen dan vul je die aan met 
Inschrijvingsgeld: € 2150
 • Zorg voor de zorgverlener / ethiek (5 SP)
 • Capita Selecta  (5 SP)
 • stage (3 x 10 SP)

De stage dient gelopen te worden in drie verschillende settings:

 • Neonatologie met inbegrip van intensieve neonatale zorg
 • Algemeen en gespecialiseerde medisch-chirurgische eenheden voor kinderen met inbegrip van intensieve zorg en spoedgevallenzorg en pediatrische gezondheidszorg
 • Extra-murale pediatrische zorg of kinder - en jeugdpsychiatrie.

De uren tewerkstelling op een erkende afdeling kunnen gedeeltelijk als stage-uren aangewend worden, op voorwaarde dat je de vooropgestelde uurverdeling respecteert en dat je in minstens twee verschillende ziekenhuizen, waarvan één universitaire instelling, stage loopt.

De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met experten uit het werkveld. De inhoud van het programma wordt jaarlijks geëvalueerd, geactualiseerd en bijgestuurd waar dit nodig blijkt. Hierbij worden ook de bevindingen van de cursisten mee in beschouwing genomen.

Alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen, paramedici of mensen met een professionele activiteit binnen de ouderenzorg. Zij zijn verbonden aan universitaire of algemene ziekenhuizen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.

Programma

Pediatrie - 20 SP

PICU en kind op spoed

5 credits
Bekijk ECTS-fiche

Bijzondere neonatale zorg (NICU)

5 credits
Bekijk ECTS-fiche

Psychosociale zorg bij kinderen

5 credits
Bekijk ECTS-fiche

Langdurige zorg op maat bij kinderen

5 credits
Bekijk ECTS-fiche

Pediatrie - 40 SP

Zorg voor veerkracht van de zorgverlener

5 credits
Bekijk ECTS-fiche

Beroepspraktijk pediatrie 1

10 credits
Bekijk ECTS-fiche

Beroepspraktijk pediatrie 2

10 credits
Bekijk ECTS-fiche

Beroepspraktijk pediatrie 3

10 credits
Bekijk ECTS-fiche

Capita Selecta

5 credits
Bekijk ECTS-fiche

Inschrijven

Bedrijfsinfo